E-Mail:
c@sh.cvut.cz
  Adresa:
Vaníčkova 7, Praha 6

ECMAScript

Školící centrum

Silicon Hill

Skolici centrum

Školící centrum klubu Silicon Hill
místo konání našich kurzů.

„Naprogramuj“ svůj blog

„Naprogramuj“ svůj blog

Na tomto kurzu si ukážeme, jak vytvořit svůj vlastní blog při pomoci NodeJS frameworku React. Vytvoříme jednoduchou CMS (content management systém (např. nejznámější je Wordpress)) a napojíme ji na naší webové stránky. Na konci kurzu byste měli umět základy Reactu (a to od prací s komponenty do napojení na API). Taky dostanete minimální znalosti pro navrch databáze (co to je entita, atributy atd.)

Pro koho je ten kurz vhodný?

  • Pro začátečníky, které mají základní znalosti HTML, CSS
  • Pro lidi, které mají zájem o frontend, nodejs
  • (Budoucí) studenti oboru webové technologie (třeba na FITu tento kurz bude přínosný v BI-PJS1, BI-TWA atd.)

Plán

1 Základní informace, krátký úvod do HTML, CSS. Technický popis blogu. Navrch struktury
2 - 3 Vytvoření statické HTML, CSS stránky, přepis do Reactu
4 – 7 Vytvoření všech komponent a stránek pro blog. + React Helmet
8 – 9 Instalace strapi, vytvoření DB a konfigurace. Napojení blogu na API
10 Bonus (jestli se všechno stihne): Google AMP technologie