E-Mail:
c@sh.cvut.cz
  Adresa:
Vaníčkova 7, Praha 6

Praktikum

Praktikum

Praktikum z C++ je nový experimentální formát.

Praktikum je setkání, které nemá na rozdíl od klasických lekcí fixní obsah. Cílem je procvičovat si jazyk, a případně řešit problémy účastníků.

Na praktikum můžeš přinést libovolné problémy, které řešíš ať už do školy, práce, vlastního projektu, nebo kamkoliv jinam. Nebo můžeš přijít s tématem, které bys rád procvičil a nějaké problémy k vyřešení už najdeme. Typicky budou připravené problémy odpovídající látce probírané v daných týdnech v našich kurzech.

Na praktikum není nutná klasická registrace na celý semestr. Kdokoliv může přijít pokud se mu to hodí. Prosíme pouze o rychlou registraci na konkrétní týden, které se objeví vždy zde. Pokud na daný týden nebude nikdo přihlášený, praktikum se daný týden neuskuteční.

O otevření praktika se rozhodne cca druhý až třetí týden výuky. Pokud bys o něj měl zájem ale nechtěl chodit celý semestr, dej nám to prosím vědět během lekcí C++ nebo napiš na kontaktní email akademie.

Časy začátku a konce praktika jsou flexibilní. Je možné je posouvat oběma směry. Se stálými účastníky se dohodneme zkraje semestru, ostatní mohou své preference vyjádřit v jednorázové přihlášce na daný týden.